Llar virtual d'en David Garcia Garzon (Vokimon)

Activitat docent

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Politècnica de Catalunya: Master de Programari Lliure

Enginyeria la Salle: Cursos de formació continua

Associació de Dones Impulsant