Lexvranzida del kavall abans de llencarsel barrank avall Ki diu ke vol volar Ki diu ke no vol lluitar Kanto al valor dels kovards els kovards Kanto al valor dels kovards
Vokimon