L'alé de tendresa s'encaramava al coll plena de joia enbogiem i la trobo a faltar l'esperit trapella que guiava el seus actes la mirada viva i el sonriure l'esperit que milluminava la vida i mha deixat sol anhelant la seva companyia
VoK.2002.12.xx