Dorm la sorra 
     sobre el marbre fred
Kovrint les vetes foskes
   els kevrats

Dorm el temps 
     sota el cel obert
aguantant l'ansia
   la remor

Anima dels adormits
  roca blanca 
    feta pols
s-agita
   amb el vent
es calma
   fent remor
el reflex del firmament
  a l'aiga putrida dun basal
el reflex del temp passat
  la memoria del no re
VoK Agost-2001