Mar industrial
gavines volant per sobre les naus industrials oxids i runes engrafitats oxids i runes plorant fumeroles ploral plom del zel vrins de berd guanyant nomes per ells una guerra perduda molt temps enrera gavines volant a ras de l'asfalt mollat gavines volant per sobrel mar industrial oxid i pluja per les clavagueres es perd el brou del cel entrels arrels de ferro i ciment kengarjolen l'anima d'aquesta terra
VoK.2002.06.**