BUIT
   Buit)
    Sens res kem lliveri
     Xtik buit)
    Tota la fam kem menjava
     Per dins
    Ara a mort i ja no sento
    Re)

   Buit)
    Buit lo kor xperant
     Lo retorn
    Dun boch ke noxpera
     Ningu)
    Es lale kem fa falta->
   Lamor)

   Buit)
    Sens re ke donar.te->
     Xtik buit)
    No tink dret a xtimar.te
     I no hi ha
    Re kem fazi sentir viu)
   Re)
Vokimon)