Tasques departamentals.

Llista de les meves col.laboracions amb el departament d'informatica.
Al final de la pàgina hi ha enllaços al que és accedible via web.Llenguatges funcionals. Curs 94/95

Llenguatges orientats a objectes. Curs 95/96

Intensificacio docent en Programacio II. Curs 96/97

Apunts

Intensificacio docent en Programacio I. Curs 96/97

Algorismes Genetics. Curs 96/97

Projecte de final de carrera. 1998/2000


Disponible des de WWW:

Proximament disponible:


Comments goes to:
David 'Vokimon' Garcia Garzon
© KKEP Productions UNLTD
Ultima Revisio: 30-Octubre-97